Bảng giá cửa nhôm Xingfa Quảng Đông

Bài viết cập nhật lúc 18:03:49 ngày bởi cửa nhôm kính ViettinDoor 2302 lượt xem

Bảng giá cửa nhôm Xingfa Quảng Đông nhập khẩu mới nhất tại Việt Nam. Công ty sản xuất cửa nhôm kính Viettindoor gia công thành phẩm cửa nhôm Xingfa Quảng Đông nhập khẩu, giá lắp đặt hoàn thiện cửa nhôm Xingfa Quảng Đông, phụ kiện Kinlong.

  1. Bảng giá nhôm thanh Xingfa nhập khẩu Quảng Đông
  2. Bảng giá cửa nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông.
  3. Cửa nhôm Xingfa Nhập khẩu Quảng Đông.
  4. Phụ kiện cửa nhôm Xingfa
  5. Mẫu cửa nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

Bảng giá nhôm thanh Xingfa Quảng Đông nhập khẩu

TÊN SẢN PHẨM

TRỌNG

LƯỢNG

GIÁ

THANH

 
 

Giá Khung bao cửa đi Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

1,26

656.154  

 

303

Giá Cánh cửa đi Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

1,58

824.760  

 

332

Giá Cánh cửa đi Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

1,58

824.760  

 

209

Giá Khung bao vách kính Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,80

418.644  

 

295

Giá nẹp vách kính Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,28

144.072  

 

300

Giá Cây nối Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,35

181.134  

 

323

Giá Đố động Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

1,09

566.892  

 

203

Giá Đố tĩnh Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

 0,95

495.900  

 

459

Giá Thanh khóa nối đa điểm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

 0,14

72.558  

 

329

Giá Nẹp chân Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,48

251.604  

 

605

Giá Máng xếp trượt trên Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

3,11

1.621.854  

 

607

Giá Ngang khung bao dưới âm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

1,37

714.618  

 

606

Giá Khung bao đứng Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

1,35

706.788  

 

523

Giá Cánh cửa trượt Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

1,46

761.598  

 

 

Giá Khung bao vách kính Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,80

418.644  

 

520

Giá Nẹp cánh Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,24

125.802  

 

521

Giá nẹp kính Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,22

115.884  

 

519

Giá Cây che nước xếp trượt Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,18

92.394  

 

521

Giá Nẹp xếp trượt Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,24

125.802  

 

543

Giá Đứng khung bao hệ 93 Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

1,13

591.948  

 

942

Giá Ngang khung bao dưới hệ 93 Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

1,31

682.254  

 

541

Giá Ngang khung bao trên hệ 93 Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

1,46

761.598  

 

546

Giá Đứng cánh trơn hệ 93 Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

1,27

664.506  

 

547

Giá Đứng cánh móc hệ 93 Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

1,10

573.156  

 

545

Giá Ngang cánh dưới Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

1,24

648.846  

 

544

Giá Ngang cánh trên Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,99

516.780  

 

558

Giá Đố chia fix Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

1,29

673.902  

 

559

Giá Khung bao fix Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

1,07

558.540  

 

548

Giá Cây nối cửa 4 cánh Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,62

323.640  

 

549

Giá ốp nẹp đứng khung bao Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,71

371.664  

 

578

Giá Ốp nẹp khung bao trên Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,68

352.872  

 

101

Giá Nẹp kính ô cố định Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,14

70.992  

 

637

Giá Đứng cánh móc 3 ray tay cầm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

1,91

994.932  

 

213

Giá Đứng khung bao cho cửa 3 ray Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

1,37

713.574  

 

212

Giá Ngang khung bao dưới 3 ray Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

2,30

1.197.990  

 

211

Giá Ngang khung bao trên 3 ray Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

1,96

1.022.598  

 

318

Giá Khung bao cửa sổ Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,88

457.272  

 

202

Giá Cánh cửa sổ Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

1,09

567.936  

 

 

Giá Khung bao vách kính Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,80

418.644  

 

296

Giá Nẹp vách kính Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,28

144.072  

 

 

Giá Cây nối I Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,35

181.134  

 

 

Giá Đố động Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,90

468.234  

 

313

Giá Đố tĩnh cửa sổ Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

1,03

539.226  

 

 

Giá Thanh khóa nối đa điểm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,14

72.558  

 

532

Giá Đứng khung bao cửa sổ Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,83

433.260  

 

 

Giá Ngang khung bao dưới cửa sổ Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

1,07

560.628  

 

 

Giá Ngang khung bao trên Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,89

461.970  

 

526

Giá Đứng cánh trơn Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,84

440.046  

 

 

Giá Đứng cánh móc Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

1,18

617.526  

 

 

Giá Ngang cánh dưới Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,77

401.418  

 

 

Giá Ngang cánh trên Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,61

317.376  

 

529

Giá CHE NUOC Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,26

136.242  

 

 

Giá Khung bao fix Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,63

329.382  

 

528

Giá Cây nối cửa 4 cánh Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,35

184.266  

 

527

Giá ốp nẹp đứng Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,34

177.480  

 

 

Giá Ốp nẹp khung bao trên Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,38

199.404  

 

 

Giá Nẹp kính ô cố định Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

0,13

69.426  

 

LIÊN HỆ 0707070 686 ĐỂ ĐẶT HÀNG

BẢNG GIÁ GIA CÔNG CỬA NHÔM XINGFA QUẢNG ĐÔNG NHẬP KHẨU CLICK TẠI ĐÂY

Bảng giá cửa nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông

Cập nhật bảng giá cửa nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông ngày 22/05/2021

 

Giá cửa nhôm Xingfa Quảng Đông nhập khẩu

Diện tích

 Đơn giá
kính 8Li-Cường Lực

(m2)

 (VND/m2)

Bảng giá vách kính nhôm Xingfa Nhập khẩu Quảng Đông

1

       1.035.700

3

          763.000

5

          673.000

Bảng giá Cửa Sổ 1 Cánh Mở Quay Xingfa Nhập khẩu Quảng Đông

>1

       1.600.000

1

       1.906.000

1,28

       1.699.000

Bảng giá Cửa Sổ 2 Cánh Mở Quay Xingfa Nhập khẩu Quảng Đông

1,3689

       2.212.000

1,8769

       1.870.000

2,603

       1.717.000

Bảng giá Cửa Sổ Mở Quay 4 Cánh Xingfa Nhập khẩu Quảng Đông

2,74

       2.230.000

4,77

       1.672.000

5,256

       1.591.000

Bảng giá Cửa Sổ 2-4 Cánh Mở Lùa Xingfa hệ 55 Nhập khẩu Quảng Đông

1,96

       1.510.000

2,52

       1.330.000

3,84

       1.150.000

Bảng giá Cửa Đi 1 Cánh Mở Quay Xingfa Nhập khẩu Quảng Đông

1,76

       2.167.000

2,16

       1.933.000

2,43

       1.852.000

Bảng giá Cửa Đi 2 Cánh Mở Quay Xingfa Nhập khẩu Quảng Đông

3,08

       2.140.000

4,032

       1.834.000

5,076

       1.663.000

Bảng giá Cửa Đi 4 Cánh Mở Quay Xingfa  Nhập khẩu Quảng Đông

5,456

       2.140.000

7,488

       1.997.000

9,8

       1.754.000

Bảng giá Cửa  2-4 Cánh Đi Lùa Xingfa Nhập khẩu Quảng Đông

2,4

       1.520.000

3,52

       1.300.000

5,28

       1.300.000

7,2

       1.200.000

 

Nhà máy sản xuất cửa nhôm kính Viettindoor nhận gia công thành phẩm cửa nhôm Xingfa Quảng Đông.

Cửa nhôm Xingfa Nhập Khẩu Quảng Đông

Nhôm Xingfa là thương hiệu nhôm của nhà máy nhôm Xingfa Quảng Đông, thiết kế Profile theo phong cách Italia. Nhôm Xingfa là nhà máy nhôm kết cấu, lắp ghép trong lĩnh vực xây dựng. Sản phẩm nhôm Xingfa đã xuất hiện trên thị trường từ những năm 80 đã có mặt ở hầu hết tất cả quốc gia trên thế giới như: châu Âu, châu Mỹ, châu Á.. tòa cao ốc Infinity Tower (Mỹ), tòa nhà One Canada Square ở London (Anh), tháp Burj Khalifa cao 838m ở Dubai, U.S World Market Center (Mỹ), Northern Light Project (Kazakhstan), Construction of Shin – Yokohama Station (Nhật Bản), Đông Nam Á..

Cửa nhôm xingfa Quảng Đông

Giá Cửa nhôm Xingfa Quảng Đông dày 2,0mm, kính Việt Nhật phụ kiện Kinlong được Nhà máy sản xuất cửa nhôm kính Viettindoor thi công và lắp đặt cửa nhôm Xingfa chính hãng tại tp HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Long Xuyên, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. Viettindoor với hệ thống nhà máy và phân phối rộng khắp miền Nam sẽ đưa tới quý khách hàng sản phẩm cửa nhôm Xingfa Quảng Đông, Phụ kiện Kinlong.

Nhôm Xingfa đã có mặt tại thị trường Việt Nam vào khoảng năm 2008 và được người tiêu dùng cũng như các nhà thầu xây dựng uy tín lớn sử dụng rộng rãi, đánh giá rất cao bởi đặc tính ưu việt vượt trội so với những loại nhôm thông thường khác. Các công trình tiêu biểu đã sử dụng sản phẩm nhôm Xingfa như: tòa nhà Thăng Long Number One, tòa nhà văn phòng PVI, tòa nhà Manderin, tòa nhà Euro Land, Diamond Flower Tower, chung cư cao cấp Hồ Gươm Plaza, trụ sở tổng công ty 789, chung cư Golden West, FLC Complex Phạm Hùng, tổ hợp Vincom Village, Royal City, Vincom Center (Q.1, TP.HCM), Cảng hàng không Cát Bi Hải Phòng, Cảng hàng không Buôn Ma Thuật, Sân bay quốc tế Cần thơ, Bệnh viện Ung Biếu Đà Nẵng, Bệnh viện Quốc tế Miền Đông (Bình Dương)… các tòa nhà cao tầng, chung cư cao cấp, biệt thự, liền kề, khu nghỉ dưỡng resort, các cửa hàng cửa hiệu, nhà mặt tiền phố..

Cửa nhôm Xingfa có nhiều hệ nhưng thông dụng có hệ mặt dựng hệ 65, cửa xếp trượt hệ 65, cửa đi, cửa sổ hệ 55, cửa lùa hệ 93, cửa lùa hệ 87, cửa lùa hệ 2001, cửa sổ lùa hệ 55

Cửa nhôm Xingfa Quảng Đông

Chúng tôi rất vui nếu quý khách hàng tới tham quan và mua sắm tại nhà máy của chúng tôi.

Cửa nhôm Xingfa nhập khẩu chính hãng tem đỏ Quảng Đông có cấu trúc dạng hộp với thiết kế bên trong khoang trống có các đường gân sole nhau gia cường tạo khả năng chịu lực và chống va đập cao, giúp cửa giữ nguyên được hình khối kích thước và quy cách diện mạo như lúc ban đầu. Bề mặt thân cửa nhôm Xingfa chính hãng được sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế giúp cửa có độ bền mầu vượt thời gian, luôn giữ nguyên vẹn được nét thẩm mỹ mầu sắc như lúc ban đầu ngay cả khi lắp đặt ở những nơi có thời tiết khí hậu khắc nghiệt nhất như: các xứ nóng, xứ lạnh hay sa mạc hóa..

Sản phẩm cửa nhôm Xingfa nhập khẩu tại  Viettindoor sử dụng tương thích với hệ phụ kiện Kinlong cao cấp nhập khẩu đồng bộ chính hãng (một loại duy nhất), keo Dow Corning (Dow Sil) đặc chủng nhập khẩu nguyên liệu Mỹ (USA), keo ép góc PU88 nhập khẩu nguyên liệu Mỹ (USA), keo bọt Eurowindow cao cấp đặc chủng chịu nước tuyệt đối 100%, giãn nở gấp 60 lần và độ bền gấp 10 lần các loại keo silicone giá rẻ chất lượng kém khác.. gioăng kép EPDM 5Mpa nhập khẩu ISO 9001:2008, ốc vít Inox siêu cứng cáp và chống han rỉ.. tạo nên một hệ cửa chất lượng cao, siêu bền đẹp, siêu thẩm mỹ, kín khít chống bụi tốt, cách âm cách nhiệt, chịu nước tuyệt đối 100% với độ bền vượt thời gian..

Cửa nhôm Xingfa nhập khẩu chính hãng 100% lắp đặt hoàn thiện bàn giao đưa vào sử dụng tại công trình của Viettindoor được sản xuất và lắp ghép trên dây chuyền máy móc công nghệ tiên tiến hiện đại tự động hóa CNC bậc nhất hiện nay quy chuẩn chất lượng quốc tế, công nghệ ép ke góc 3 dao siêu cứng cáp và kín khít chống nước tuyệt đối 100%, sử dụng công nghệ liên kết giữa phụ kiện & thanh profile nhôm Xingfa bằng Zen vĩnh cửu… là sự lựa chọn hàng đầu cho các công trình xây dựng dân dụng như: tòa nhà cao tầng, chung cư cao cấp, biệt thự, liền kề, resort, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng khách sạn, nhà mặt tiền phố.. từ kiến trúc cổ điển đến hiện đại

Nhà máy sản xuất cửa nhôm kính Viettindoor là đơn vị sản xuất chuyên nghiệp với dây chuyền công nghệ hiện đại rất được khách hàng ưa chuộng.

Sản phẩm cửa nhôm Xingfa nhập khẩu của Viettindoor ra mắt thị trường vào năm 2010 tại công trình Phú Quốc. Trải qua hơn 10 năm tại thị trường muối biển, cửa nhôm Xingfa nhập khẩu cảu Viettindoor vẫn hoạt động hiệu quả, màu sắc sơn không bị xuống màu. Chọn cửa nhôm kính Xingfa của Viettindoor là lựa chọn tốt nhất cho ngôi nhà, công trình của quý khách hàng.

Cửa nhôm Xingfa nhập khẩu của Viettindoor có tem màu đỏ, được cung cấp bởi các đại lý bậc 1 của nhà máy nhôm Xingfa Quảng Đông.

Bảng giá cửa nhôm Xingfa Quảng Đông nhập khẩu mới nhất tại Việt Nam

Phụ kiện cửa nhôm Xingfa 

Phụ kiện Kinlong

Phụ kiện Kinlong là dòng phụ kiện cao cấp đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Sự có mặt của phụ kiện Kinlong gắn liền với sự xuất hiện của nhôm Xingfa Quảng Đông trên thị trường.

Phụ kiện Kinlong có mẫu mã hiện đại với hai tông màu sơn tĩnh điện chính là sơn màu đen và sơn màu trắng.

Phụ kiện Kinlong

Phụ kiện Kinlong tương thích với dòng nhôm Xingfa Quảng Đông nên chất lượng rất tốt. 

Phụ kiện cửa nhôm Kinlong có giá tương đối cao nhưng vẫn rất được khách hàng ưa chuộng. Kéo theo đó là rất nhiều các công ty đua nhau làm giả thương hiệu của hãng phụ kiện này.

Phụ kiện Draho

Phụ kiện Draho có trụ sở nhà máy chính tại Phật Sơn – Quảng Đông – Trung Quốc được thành lập vào năm 2000. Các sản phẩm phụ kiện nhôm kính Draho nói riêng và phụ kiện Draho nói chung luôn chú trọng đến chất lượng, đa dạng, thiết kế hiện đại mang tính thẩm mỹ cao, dịch vụ hoàn hảo.

Phụ kiện Draho luôn chú trọng với những chi tiết nhỏ nhất của mỗi sản phẩm. Thương hiệu Draho đã và đang có mặt tại rất nhiều quốc gia trên thế giới như Anh, Đức, Mỹ, các nước thuộc khu vực Mỹ La Tinh, Trung Đông, Đông Nam Á,.. Khách hàng tại đây đều đánh giá rất cao phụ kiện nhôm kính Draho cả về chất lượng lẫn dịch vụ.

Phụ kiện Draho chính thức có mặt tại Việt Nam vào năm 2015

Phụ kiện draho

công ty Draho đã mở hơn 500 khuôn sản phẩm mới chỉ riêng cho khách hàng tại Việt Nam, một điều không thương hiệu phụ kiện nhôm kính nào làm được. Hiện tại, Draho có thể tương thích với 99% các hệ nhôm trên thị trường:

Tương thích với tất cả các hệ của nhôm XINGFA (Xingfa hệ 55, hệ 65, hệ 93/2001, hệ 95,…)

Tương thích với tất cả các hệ của nhôm JMA, KINBON, HYUNDAI,PMI,… 

Tương thích với tất cả các hệ của nhôm GAL, WEIYE.

Tương thích với tất cả các hệ của nhôm Việt Pháp (Việt Pháp hệ 2600, hệ 4400, hệ 450).

Tương thích với tất cả các hệ của nhôm Đông Anh, Vijalco, Tung Guang, RICO.

Không những thế, phụ kiện nhôm kính Draho còn linh hoạt giải quyết nhu cầu của từng khách hàng. Có những giải pháp mà chỉ tại Draho khách hàng mới tìm thấy. Ở Việt Nam, Draho cam kết dịch vụ ở mọi văn phòng là đồng nhất về chính sách, nhằm mang lại dịch vụ ổn định đến trực tiếp khách hàng.

Phụ kiện Bogo

Phụ kiện Bogo là một trong những dòng phụ kiện tốt, tương thích với dòng nhôm Xingfa. Phụ kiện Bogo có ưu điểm về vận hành êm ái, chất lượng màu sơn tốt. Phụ kiện Bogo xuất hiện trên thị trường miền Nam vào năm 2018

Phụ kiện Bogo

Sản phẩm của BOGO Group (OEM Toàn Cầu)

Công nghệ Oxydized bề mặt & phủ lớp bảo vệ bề mặt

Nhôm đúc nguyên khối

Vít  âm và trục Inox 304

Bảo hành độ bền màu 10 năm 

Màu sắc đa dạng: Bạc, Đen, Champagne, Xám

Phụ kiện Janus

Phụ kiện JANUS  lắp cho nhôm hệ xingfa được đúc nguyên khối, với 2 màu Silver, black và được sử lý Oxidized bề mặt kết hợp Inox 304 cho trục + đêm + vít( với thiết kế thông minh này nhà sản xuất gia công chỉ việc ép góc bình thường sau đó chỉ mất 10 giây cho thao tác bắt lề). Đây là công nghệ hàng đầu trên thế giới hiện nay. Riêng phần màu được JANUS  bảo hành 10 năm. (Janus bảo hành)

Sự phong phú về kích thước, sự độc đáo về màu sắc, sự tinh tế của từng chi tiết, sự uy tín về chất lượng đã giúp Janus giành được sự tin yêu của rất nhiều khách hàng

Phụ kiện Draho

Mẫu cửa nhôm Xingfa

Cửa nhôm Xingfa có mẫu mã đẹp với màu sắc tương đối đa dạng. Cửa nhôm Xingfa màu ghi xám, ghi sần, cửa nhôm Xingfa màu trắng, cửa nhôm xingfa màu cà phê, cửa nhôm xingfa màu đen, cửa nhôm Xingfa màu vân gỗ.

Cửa nhôm Xingfa có thể sử dụng làm cửa đi 4 cánh, cửa đi 2 cánh, cửa đi 1 cánh, cửa sổ, cửa lùa, vách kính, tường kính, mặt dựng kính.

Mẫu cửa nhôm Xingfa có thể chia đố, hoặc mẫu cửa nhôm xingfa không chia đố, sử dụng kính đồng, kính ghép, kính hộp, mẫu cửa nhôm xingfa sử dụng nan kính...

Để quý khách hàng dễ tham khảo chúng tôi xin phép trình bày tới quý khách hàng một số mẫu cửa nhôm Xingfa sau:

Mẫu Cửa đi nhôm Xingfa 4 cánh có ô cố định

Mẫu cửa đi nhôm Xingfa 4 cánh không có ô cố định

Mẫu cửa đi nhôm Xingfa 4 cánh có chia đố

Mẫu cửa nhôm Xingfa 4 cánh chia nan kính

Mẫu cửa nhôm Xingfa 4 cánh xếp trượt

Mẫu cửa đi nhôm Xingfa 6 cánh xếp trượt

Mẫu cửa đi nhôm Xingfa 4 cánh lùa

Mẫu Cửa đi nhôm Xingfa 3 cánh lùa

Mẫu cửa đi nhôm Xingfa 2 cánh lùa

Mẫu cửa đi nhôm Xingfa 2 cánh

Mẫu cửa đi nhôm Xingfa 1 cánh

Mẫu Cửa sổ hất nhôm Xingfa

Mẫu cửa sổ mở nhôm Xingfa

 

Nhận gia công lắp đặt hoàn thiện cửa nhôm Xingfa Quảng Đông. Vui lòng liên hệ: 0902382628

Mọi thông tin vui lòng liên hệ 0902 38 2628 để được phục vụ.

Tư vấn nhanh
0902 38 2628
Địa chỉ:
Số 45/5 Nhị Bình 19, Xã Nhị Bình, H.Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh,
Nhà máy gỗ: 175A, Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q 12, TP Hồ Chí Minh
 
 
Dự án ViettinDoor

 Cao ốc Mỹ Vinh(250, p.6, q.3, TP.HCM

Cao Ốc Hiệp Phú (Quận 9)Cao Ốc An Thịnh(P. An Phú, Quận 2)Tòa nhà Indochina Park Tower

Copyright © 2013 - 2021 https://viettindoor.com/ All rights reserved
Thiết kế webiste bởi www.ThanhLapWeb.Com - Kingbao Media